لینک فایل<تحقیق در مورد کلامیدوناموس >

تحقیق در مورد کلامیدوناموس ,کلامیدوناموس,دانلود تحقیق در مورد کلامیدوناموس ,کلامیدوناموس تحقیق در مورد کلامیدوناموس دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق در مورد کلامیدوناموس .را مشاهده می نمایید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏مقدمه

‏جلبکها‏ ‏ساده‏‌‏ترین‏ ‏موجودات‏ ‏واجد ‏کلروفیل ‏هستند‏.

‏ ‏سه تفاوت عمده بین جلبکها و گیاهان عالی وجود دارد‏ ‏:

‏ ‏اولا :‏ ‏جلبکها‏ ‏فاقد ‏ریشه ‏، ‏ساقه ‏و ‏برگ‌ ‏هستند‏.

‏ ثانیا:‏ ‏در‏ ‏اطراف‏ ‏اندامها‏ ‏یا‏ ‏ساختارهای‏ ‏زایشی‏ ‏جلبکها‏ ‏یاخته‏‌‏های‏ ‏محافظ ‏وجود‏ ‏ندارد‏.

‏ثالثا:‏ ‏جنین‏ ‏در‏ ‏جلبکها‏ ‏دیده‏ ‏نمی‏‌‏شود‏.

‏در‏ ‏طبیعت‏ ‏جلبکها‏ ‏در ‏محیطهای‏ ‏گوناگون‏ ‏یافت‏ ‏می‏‌‏شوند‏.

‏ ‏آب‏ ‏محیطی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بیشترین‏ ‏جلبکها‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏خودجای‏ ‏داده‏ ‏است‏ .

‏در‏ ‏سطح‏ ‏خاکهای‏ ‏مرطوب‏ ‏نیز‏ ‏تعداد‏ ‏بسیار‏ ‏زیادی‏ ‏جلبک ‏یافت‏ ‏می‏‌‏شود‏.

‏بخشهای‏ ‏هوایی‏ ‏درختان‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏سنگها‏ ‏و‏ ‏صخره‏‌‏ها‏ ‏محلهای‏ ‏دیگری ‏هستند‏ ‏که‏ ‏جلبکها‏ ‏می‏‌‏توانند‏ ‏بر‏ ‏روی‏ ‏آنها‏ ‏رشد‏ ‏کنند‏.

‏بعضی‏ ‏از‏ ‏جلبکها ‏می‏‌‏توانند‏ ‏در‏ ‏محیطهای‏ ‏غیر‏ ‏معمولی‏ ‏،‏ ‏مثل‏ ‏دریاچه‏‌‏های‏ ‏نمک‏ ‏،‏ ‏چشمه‏‌‏های‏ ‏آب‏ ‏گرم ‏و‏ ‏یخچالهای‏ ‏طبیعی‏ ‏و‏ ‏حتی‏ ‏در‏ ‏درون‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏بافتهای‏ ‏موجودات‏ ‏زنده‏ ‏زیست‏ ‏کنند‏ .

‏تولید مثل در جلبکهای سبز : ‏برخلاف‏ ‏جلبکهای‏ ‏سبز‏- ‏آبی‏ ‏که‏ ‏فقط‏ ‏تولید‏ ‏مثل‏ ‏رویش‏ی‏ ‏دارند،‏ ‏جلبکهای‏ ‏سبز‏ ‏دارای‏ هم ‏تولید‏ ‏مثل‏ ‏رویشی ‏و‏ ‏هم تولید مثل ‏جنسی‏ ‏هستند‏ .

‏از انواع تولید مثل رویشی :‏ ‏تقسیم‏ ‏دوتایی‏ ‏یاخته‏ ‏،‏ ‏قطعه‏ ‏قطعه ‏شدن‏ ‏و‏ ‏تشکیل‏ ‏اکنیت‏ ‏بسیار‏ ‏متداول‏ ‏است‏.

‏همچنین انواع مختلف‏ تولید‏ ‏مثل جنسی :‏ م‏ثل ‏ایزوگامی ‏، ‏آنیزوگامی ‏و ‏اوئوگامی ‏در‏ ‏جلبکهای‏ ‏سبز‏ ‏دیده‏ ‏می‏‌‏شو‏د .

‏ج‏لبکهای سبز ‏به رنگ سبز علفی هستند ‏ - ‏تال آنها بسیار متنوع است و به اشکال تک ‏یاخته‏‌‏ای متحرک ، تک یاخته‏‌‏ای غیر متحرک ، کلونی متحرک ، کلونی غیر متحرک ‏، ریسه‏‌‏ای ساده و منشعب ، پارانشیمی و سیفونی دیده می‏‌‏شوند‏.

‏کلامیدوموناس :‏کلامیدوموناس ‏جلبک سبزی است متحرک و دارای ‏2 ‏تاژک از نوع شلاقی در ناحیه سر. ‏کلامیدوموناس را می‏‌‏توان منشا جلبکهای سبز بشمار آورد‏. ‏از تقسیمات یاخته ‏کلامیدوموناس جلبک ریسه‏‌‏ای ساده یا ‏اولوتریکس ‏حاصل می‏‌‏شود.‏ ‏جلبک تک یاخته و متحرکی است که در آبهای شیرین مثل آبگیر ، حوض ، استخر و دریاچه‏ ‏زندگی می‌کند. تال هنگام مشاهده با میکروسکوپ ، تخم مرغی شکل ، دارای دو تاژک در ناحیه سر ، یک کلروپلاست فنجانی شکل که حا‏وی پیرنوئید و لکه چشمی می‌باشد.‏ ‏کلامیدوموناس را می‌توان منشا جلبکهای سبز دانست.‏ ‏از اجتماع آنها کلونیهای مختلف بوجود می‌آیند. از تقسیمات یاخته کلامیدوناموس و جلبک ریسه‌ای ساده یا اولوتریکس حاصل می‌شود.

‏نمونه هایی از جلبکهای سبز:‏ ‏کلامیدوناموس‏ ‏جلبک تک یاخته‏ ‏و متحرکی است که در آبهای شیرین مثل آبگیر ، حوض‏ ‏، ‏استخر و دریاچه زندگی می‏‌‏کند‏.‏ هنگام مشاهده با میکروسکوپ ، تخم مرغی ‏شکل ، دارای دو تاژک در ناحیه سر ، یک ‏کلروپلاست فنجانی شکل ‏که حاوی پیرنوئید و لکه چشمی می‏‌‏باشد‏. ‏کلامیدوموناس را می‏‌‏توان منشا ‏جلبکهای سبز دانست‏. ‏از اجتماع آنها کلونیهای مختلف بوجود می‏‌‏آیند‏.